Kulturhistorisk Mindefest for Helene Strange den 22. september kl. 14

Støttet af Guldborgsund Kommune
Festligholdelse af 150 året for Helene Strange, født den 26. september 1874.Arrangementet er under planlægning. Men dato er fastlagt til søndag den 22.9. 2024. Døren åbnes kl. 13.30 med start kl. 14 på Vig-gaarden. Der vil være mange indslag med fællessang, fortællinger, folkedans og historisk mad. Endvidere en præsentation af en Podcast serie om Helene Strange. Hvem var kvinden Helene Strange, og hvad drev hende rundt i verden? Hvad [ik hende til at kæmpe for fællesskabet på Nordfalster? Disse spørgsmå l og mange andre har lydtekniker Ronnie Bille og historiefortæller Marianne Christensen sat sig for at undersøge og give et bud på i en podcastserie, der få r premiere i forbindelse med fejringen af Helene Strange 150-årsdag. Hensigten er at bidrage til at udbrede kendskabet til en af datidens fremtrædende kvinder, som også var en [flittig folkemindesamler og formidler af fortidens levevis på Nordfalster. Dette arrangement kræver tilmelding og prisen er: for underholdning og mad samt en øl eller vand 250 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke medlemmer og betales ved tilmelding til Hertha Keis. Her kan du finde nyhedsbrevene!
INFO: Kommende arrangementer som kræver tilmelding: MobilePay: 23 24 37 68 eller konto reg. nr. 0679 – kontonr. 6795636747 Husk at skrive navn ved indbetaling. Kontakt information til vores kasserer, Hertha Keis: hertha.keis@privat.dk – mobil nummer: 23 24 37 68.
Husk at man kan finde Nyhedsbrevene her på hjemmesiden. Brug denne link eller menu item under “LOKALHISTORISKFORENING“.

vores fælles hjemmeside