Torkilstrup Mølle

Torkilstrup Mølle er af de meget få stubmøller i Danmark, som er bevaret på sin oprindelige plads.

Ifølge vindfløjen og en udskæring inde i selve møllen stammer den fra 1743. I skriftlige kilder nævnes den imidlertid allerede i 1655.

I slutningen af 1940’erne tog en kreds af egnens beboere initiativ til en omfattende istandsættelse.

Møllen blev overdraget kommunen i 1954, og den er i dag fredet.

vores fælles hjemmeside