Seværdigheder

Her finder du information om seværdigheder i den tidligere Nr. Alslev kommune og om egnen som helhed.

Nørre Alslev er hovedbyen i området, der består af 12 sogne. Fra ældgammel tid – omkring 1200 tallet – har Danmark været inddelt i sogne, og fra Valdemar II’s jordebog liste over landsbyer på Falster kan udledes, at sognene var som i dag. Oprindelsen fortoner sig i tåger, med kun sikker viden om brudstykker. Det gælder f.eks. dateringen af den første bebyggelse, der menes at være anlagt i middelalderen (udledt af bynavnets endelse -lev).

Landsbyerne
Nørre Alslev området er en udpræget landområde, og kun halvdelen af borgerne bor i bymæssig bebyggelse. Der er centerbyen Nørre Alslev med 2200 indbyggere, Eskilstrup med 1100 og Orehoved på 550 samt Ønslev med 500. Resten bor spredt i det åbne land eller i de 35 landsbyer, som spænder fra 6 til 120 boliger. I 1990 stiftede den daværende Nørre Alslev kommune en Landsbypris, der uddeltes for initiativer til støtte af landsbylivet i bred forstand ved bevarelse af miljø som levevilkår.

vores fælles hjemmeside