Hans Peder Pedersen, Vålse – skolelærer, gæstgiver og høker

DEN PRIVATE KIRKEGÅRD I VÅLSE

1867-1963

Hans Peder Pedersen
Født den 7. juni 1821, Vaalse skole.
Mor: Bodil Hansdatter født den 18. maj 1801 i Egense, død den 26. september 1877 i Vaalse.
Far: Skolelærer Rasmus Pedersen født 1784, fra Vesterborg, død den 18. september 1847 i Vaalse
Morfar: Hans Rasmussen, Egense, sognefoged, rigsdagsmand, dannebrogsmand og distriktsformand for Bondevennerne (mindesten på Vaalse torv).

Hvor lå kirkegården? På billedet kan man se Vålse Kirke (rødt kors) og selve kirkegården (rødt firkant).

Hans Peder Pedersen og Sophie

Gæstgiver Hans Peder Pedersens gravminde er kommet tilbage til Vålse Sogn

Søndag den 28. oktober 2018 kl. 14 i Vålse kirke var der gudstjeneste og fortællinger om kromanden der oprettede en privat kirkegård på sin mark i Vålse. Herefter vil der være afsløring af gravminderne.
Læs mere om det her.

vores fælles hjemmeside