Foreningens Visioner for 2017

Årsmøde og generalforsamling
Mandag d. 30. januar 2017 kl. 19
Foreningens Visioner for 2017
Kathe Torp Jensen

Vort første arrangement er 9.februar kl. 15 på Arkivet med Karen Larsen der fortæller om sine aner med relation til Lodseriet i Guldborg. Der er stadig ledige pladser, gerne tilmelding i dag. Lytte til et bånd med brofoged Bay.
16. februar kl. 15 viser biskop Steen Skovsgård rundt i Bispegården og fortæller om Monrad, en opfølgning på foredraget i maj sidste år.
19. marts kl. 17 på Viggården vil vi få mad som på Bedstemors tid, der vil være underholdning med sang og musik. Nogle fortællinger om oplevelser med mad. Foreningen vil bidrage med økonomi til underholdningen, som markering af de 30 år.
Christina Juel har taget dette gode initiativ i Nyhedsbrevene, ser ud som om flere har noget at fortælle til os alle. Nyhedsbreve er i udvikling med indhold og omfang. Det vil vi fortsat arbejde med. For medlemmer som ikke er på mail, eller af anden årsag ikke modtager, giv os besked herom. Brevet kan fås i kopi på Arkivet.
Udbrede viden om vore gravminder, fortsætte dette arbejde, forventer næste vandring bliver Ønslev og Eskilstrup i maj.
Efteråret vil byde på sang og musik med Addi Romme Vaupel.
Foredrag med Efterforskningsleder Søren Ravn om hans arbejde med kriminalitet set i et historisk perspektiv.
Åbent hus i november på Arkivet samt stadeplads ved Lions Clubs sensommer marked.
Flere filmfremvisninger: bl.a. Albert Rasmussens i samarbejde med menighedsrådet i Nr. Kirkeby.
Arkivet er kommet på Facebook, som er et yderligere tilbud for arkivets brugere.
Vi har nogle overvejelser på en historisk tur, kræver stort forarbejde, derfor måske først i 2018, mere information på hjemmesiden og nyhedsbreve.
De gamle gravminder i Vålse fra perioden 1860 erne til 1936 er som tidligere nævnt kommet tilbage til Vålse. Det handler om den kromanden Hans Peder Pedersen født i 1821 i Vålse og begravet d. 3.8.1867 blev sammen med sin begravet på familiens private gravsted på egen mark. Da det blev nedlagt hentede slægtninge de fleste sten. Der er 8 og historien er enestående om denne familie med privat gravsted. Kromanden var en betydende mand i Vålse. Tæt på Hans Rasmussen, da han var hans barnebarn. Hans far var gift med Hans Rasmussens datter. Han var en mand som Vålserne kunne komme til for råd og hjælp, en slags ”sognets jurist”. Museet Lolland- Falster har udarbejdet en skrivelse som støtter dette projekt.
Det ville være et aktiv for Vålse og Nordfalster at genskabe stenene, så de kan læses,
Og derved et turistmål. Men der mangler økonomi. Flere steder er søgt i samarbejde med det gamle menighedsråd, som var initiativtager til at få stenene bevaret. Det nye har sagt fra. Men jeg vil benytte lejligheden til at spørge Beboerforeningen i Vålse og eller andre om et samarbejde. Vi fra Forening og Arkiv stiller gerne op med foredrag herom og et samarbejde således at vi får dette kulturhistoriske minde til Vålse, hvor det bør være.
Deltagelse i flere kurser.
Vi er fortsat åbne overfor forslag til artikler i årsskriftet, det er en glæde at der interesse herfor. Tilbud om foredrag, og har man en spændende historie at fortælle så kom med den, eller ønsker man et interview, et besøg på Arkivet i grupper som eksempel foreninger, familier eller gamle elevhold som vil mødes, så kontakt os. Husk også at besøge vores hjemmesider.
Stadig være aktive og opsøgende – der er plads til flere medlemmer.