Alle indlæg af LHFNF

Foredrag om på Gundslev Pigehjem, Hjortebjerg Skole og Sprogø-anstalten

Arrangementet om ”tvungen ophold og overgreb” den 11. april gav stor interesse med næsten 100 deltagere. Vi fik en god gennemgang af den sociale indsats op igennem tiden og frem til vores tid. Vi hørte fortællinger fra Hjortebjerg, Sprogø og Gundslev. Nogle hjerteskærende beretninger ,om en tid hvor man ikke havde den store viden eller økonomi, til at hjælpe de udsatte børn og unge. Der manglede endvidere viden om hvordan de unge mennesker havde det, og det kender vi jo fra i dag hvor mange har fortalt om deres oplevelser og desværre lidelser.

Henning Frandsen fortæller om tvungen ophold og overgreb.
Foredraget handler om oplevelser og erindringer, som kvinder har haft om deres påtvungne ophold på de falsterske opdragelsesanstalter Gundslev Pigehjem og Hjortebjerg
Skole samt på Ø-anstalten Sprogø for angiveligt lettere åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder.
I vil for pigehjemmenes vedkommende høre om en hverdag med hårdt arbejde, tarvelig kost, slidt og gammelt tøj, psykiske overgreb som ekstrem lunefuldhed og ydmygelser samt
fysiske overgreb som tæsk og indespærring, men også, at den onde verden kunne blive god takket være forstanderskifte og en ny kurs.
Sprogø-delen handler om kvinder, der opdragedes til at blive kønsløse arbejdsbier, selv når de – som alle andre kvinder – ønskede at gifte sig og få børn. Det måtte de ikke, fordi de
ledende overlæger påstod, at kvindernes erotomani og hyper seksualitet overtrumfede deres moderfølelse, hvorfor det i øvrigt var godt og rigtigt at sterilisere disse kvinder.
Foredraget fortæller også om børneforsorg fra middelalderen og frem til ca. 1970-1985, herunder om Chr. 4.s Børnehus, Vajsenhuset, Opfostringshuset og den eksplosive vækst af
børnehjem og opdragelsesanstalter i anden halvdel af 1800-tallet, om børneloven af 1905, hvor værgeråd kunne tvangsfjerne børn, etableringen af børneværn i 1933 og udviklingen op til gennemførelsen af Bistandsloven i 1976.
Peter Sabroe, der rejste et utal af børnesager, har også fået plads i foredraget med sin hvasse kritik af forholdene på pigehjemmet Hebron.
Det har ligeledes det racehygiejniske tankesæt, som bl.a. inspireret af Darwin og ændringer i befolkningssammensætningen i 1800-tallet, motiverede til og retfærdiggjorde indespærring på ø-anstalter samt sterilisation og kastration af mænd og kvinder i første halvdel af 1900-tallet.

POUL JOACHIM STENDER I VIG-GAARDEN

Vi havde en meget interessant aften den 5. marts med præst og foredragsholder Poul Joachim Stender. Et lidt tungt emne med titlen: Livet er forordet til døden, for vi vil så gerne blive her lidt længere. Men en dag er det slut, og vi ved ikke hvornår …. Det blev præsenteret på en sådan god og involverende måde, at vi blev grebet af ordene og stemningen. Vi kom langt omkring emnet, som også relateres til lokalhistorien, idet den personlige historie også er lokalhistorie. Der var en stor tilslutning på 70 deltagere. Foredragsholderen syntes også om aftenen med spørgelystne deltagere. 

Årsmøde og Generalforsamling 2024

Vålse Medborgerhus 29. januar 2024

Beretning ved Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening den 29. januar 2024. Ved Kathe Torp Jensen, formand.

§ 2 Foreningens formål er at støtte og fremme lokalhistorisk arbejde på Nordfalster, eventuelt udgive et årsskrift, afholde flere årlige møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.

Formålet sammenholdt med sidste års planer og visioner –  må vi vurdere at være

kommet godt i mål.

Foreningen har nu bestået i 37 år, blev etableret den 27. januar 1987. Mange år er gået, dette år er også gået godt, et godt og travlt år, med mange aktiviteter. Der har været stor interesse for deltagelse i vores arrangementer. Vort årsskrift er igen i år næsten udsolgt og antallet af medlemmer er konstant, trods et naturligt frafald på omkring 15-20 medlemmer hvert år. Aktuelt er medlemstallet på 414. Antallet har stor betydning for kontingentniveauet.

Årsskriftet fik en god anmeldelse i Dansk Historisk Forening. Blandt andet blev levnedsbeskrivelserne fremhævet. Foreningen var imødekommende med et tilskud til udgivelsen af årsskriftet.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder + generalforsamling. 1 redaktionsmøde hver måned, samt deltaget i arkivets arbejdsdag den første torsdag i måneden. Foreningens bestyrelsesmedlemmer deltager i Arkivets åbningstid om mandagen. To bestyrelsesmedlemmer deltog i årsmødet i Svendborg med teamet: Søfarten i Danmark arrangeret af Dansk historisk Forening.

Vores kasserer Hertha Keis registrerer 2 dage om ugen.

Det er et gensidigt samarbejde mellem Arkiv og Forening om at løse opgaverne, og det sætter vi stor pris på.

Derudover har der været møder med Guldborgsund kommune, Nørre Alslev spejder og LUNA om historiske stier i Nørre Alslev. Mange af Ejner Jensen interview med lokale stemmer er en guldgrube af lokalt historisk stof, hvor meget danner baggrund for vores artikler i årsskriftet.

Vi har fået arbejdet med de historiske plancher om 2.Verdenkrig på Nordfalster færdigt med et godt resultat.

Et godt samarbejde og hjælp såvel internt som eksternt omkring vort historiske arbejde er vigtigt og nødvendigt, og jeg takker alle jer, som bidrager hertil. Medlemmerne i vores Forening er krumtappen sammen med bestyrelsesmedlemmerne i Arkiv og Forening, og de øvrige frivillige – alle disse folk gør et kæmpe godt arbejde. Tak for dette fine samarbejde. Vi løfter i flok, alle gør det de hver især er gode til og har interesse for om det er med arkivarbejdet eller ved alle vores arrangementer. Tak for økonomisk støtte fra Guldborgsund kommune, så vi undgår underskud på arrangementer, disse er også et vigtig element i Foreningens formidling af historien. Der har igennem året været et arrangement en gang om måneden. Alt i samarbejde med Arkivet.

Her vil I se fotos fra nogle af de mange arrangementer i 2023.

På valg til bestyrelsen: Kathe Torp, Claus Olsen og Bente Kok.

Bente Kok udtræder og suppleant Adam Wagner indtræder i bestyrelsen.

Tak til Bente Kok for din indsats, specielt ved hjælp omkring Forsamlingshuset i Torkilstrup.

Lonnie Petersen vælges som suppleant sammen med Flemming Høeg som genvælges.

Visioner og Planer for 2024:

Arbejdet med historiske stier er fortsat i gang, forventes færdigt i denne sommer, Dette er i samarbejde med LUNA og Spejderne i Nørre Alslev.

Fremtidssikre vores funktioner.

Registrering af gravminder.

Fortsat arbejde med at forbedre vort nyhedsbrev

Arbejde med årsskriftet, samarbejde med Ejner Jensen, som optager lokale stemmer.

Arrangementer planlagt for 2024 :

Torsdag den 8. februar kl. 15-16.30 får vi besøg af Niels Ebbe Lollike som har skrevet bogen: 40 år i realkreditten plus renter, han vil fortælle om sit arbejde i Realkredit Danmark. Foredraget er i Arkivet (begrænsede pladser) kaffe/te og kage. Entre 30 kr. for medlemmer og 60 for ikke medlemmer.

Tirsdag den 5. marts kl. 19-21.30, Vig-gaarden, hvor præst og forfatter Poul Joachim Stender fortæller om :Livet er forordet til døden. Livet er kort, og døden er lang. Vi hæger om livet, for vi vil så gerne blive her lidt længere. Men en dag er det slut, og vi ved ikke hvornår. Som regel før vi aner. Når vores forældre dør, kan vi efterfølgende finde en lap på bagsiden af en kommode eller et notat i en boks om, hvordan bohavet skal fordeles. Hvem skal have mågestellet til 24 personer, hvem skal have malerierne? Måske er der en advokat involveret. Og selvom der kan være nostalgi og følelser knyttet til ting, er det jo alt sammen jura og materiel.
Der er dog så meget mere at sige, når vi skal herfra. Hvad er det for et menneske, der dør? Hvad boede der af drømme og længsler, skuffelser og glæder, stolthed og fortrydelser, hvilken åndelig arv efterlader det menneske sig? Og appellen lyder: Skriv dit åndelige testamente. Fortæl, hvad livet gav og tog. Giv også fortællingen om dig selv i arv til dine nærmeste sammen med kommoden. Og gør det hellere i dag end i morgen.

 Hvordan? Det fortæller præst og forfatter Poul Joachim Stender om, der har rødder på Falster..

Kaffe/te og kage. Entre 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer.

Torsdag den 11. april kl. 15-17 Torkilstrup Forsamlingshus, her kommer Henning Frandsen og fortæller om tvungen ophold og overgreb. Kaffe/te og kage. Entre 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. Piger og kvinder anbragt på Gundslev Pigehjem, Hjortebjerg Skole og Sprogø-anstalten. Foredraget handler om oplevelser og erindringer, som kvinder har haft om deres påtvungne ophold på de falsterske opdragelsesanstalter Gundslev Pigehjem og Hjortebjerg Skole samt på Ø- anstalten Sprogø for angiveligt lettere åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. I vil for pigehjemmenes vedkommende høre om en hverdag med hårdt arbejde, tarvelig kost, slidt og gammelt tøj, psykiske overgreb som ekstrem lunefuldhed og ydmygelser samt fysiske overgreb som tæsk og indespærring, men også, at den onde verden kunne blive god takket være forstanderskifte og en ny kurs. Sprogø-delen handler om kvinder, der opdragedes til at blive kønsløse arbejdsbier, selv når de – som alle andre kvinder – ønskede at gifte sig og få børn. Det måtte de ikke, fordi de ledende overlæger påstod, at kvindernes erotomani og hyper seksualitet overtrumfede deres moderfølelse, hvorfor det i øvrigt var godt og rigtigt at sterilisere disse kvinder. Foredraget fortæller også om

børneforsorg fra middelalderen og frem til ca. 1970-1985, herunder om Chr. 4.s Børnehus, Vajsenhuset, Opfostringshuset og den eksplosive vækst af børnehjem og opdragelsesanstalter i anden halvdel af 1800-tallet, om børneloven af 1905, hvor værgeråd kunne tvangsfjerne børn, etableringen af børneværn i 1933 og udviklingen op til gennemførelsen af Bistandsloven i 1976. Peter Sabroe, der rejste et utal af børnesager, har også fået plads i foredraget med sin hvasse kritik af forholdene på pigehjemmet Hebron. Det har ligeledes det racehygiejniske tankesæt, som bl.a. inspireret af Darwin og ændringer i befolkningssammensætningen i 1800-tallet, motiverede til og retfærdiggjorde indespærring på ø-anstalter samt sterilisation og kastration af mænd og kvinder i første halvdel af 1900-tallet.

Tirsdag den 14. maj kl. 14-16.30 guidet tur rundt på Nordre kirkegård i Nykøbing F. Ved Kasper Nielsen, kirkegårdsleder.

Turen til Sydsverige sidst i august. 20.-23.8. Stadig ledige pladser. Alle er velkomne.

September: festligholde 150 året for Helene Strange, født den 26. 9. 1874

8. oktober, samarbejde med beboerforeningen om et foredrag af Anne Elisabeth fra Museum Lolland – Falster Tanken er at komme lidt længere tilbage i historien, og få Anna-Elisabeth Jensen fra Museum Lolland-Falster til at holde et foredrag om “Vores fortid. Nordvestfalster og Vålse i vikingetid og tidlig middelalder.”

Anna-Elisabeth udgav i 2022 bogen  “Dania Slavica Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn i vikingetid og tidlig middelalder” Hun modtog i år Julius Bomholt prisen for fremragende forskningsindsats.

Vilhelmsdal markedet sidste weekend i september.

Åbent Arkiv anden weekend i november.

Evt. en filmaften i december

Beretning for årets forløb i Arkivet ved Else Marie Andersen.

Beretning side 1

Beretning side 2

FOREDRAG I VÅLSE MEDBORGERHUS

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00. “Almindelige menneskers ualmindelige livsfortællinger.

40 deltagere. Meget interessant of minder os om hvor vigtigt det er at videregive sine erindringer for eftertiden.

Med udgangspunkt i fire af sine bøger vil forfatter Anne
Holm Christensen fortælle om baggrunden for bøgerne
og de metoder, hun anvender, når hun både går tæt på en
persons historie og tæt på tiden, den foregår i.
Anne arbejder med såvel historiske som nulevende
menneskers livsfortællinger, og hendes udgangspunkt er,
at ethvert menneskes liv er interessant at gå i dybden
med. Derfor handler foredraget ikke om kendisser, men
om helt almindelige menneskers ualmindelige liv.
Aftenen vil udover Annes fortælling indeholde historiske
billeder, lydklip, små Filmklip og oplæsning af korte
eksempler fra bøgerne. Der vil være mulighed for køb af
forfatterens bøger.

Støttet af Guldborgsund Kommune

Filmaften i Torkilstrup Forsamlingshus

Torsdag den 23. februar kl. 19.00.

Gamle film fra Arkivets gemmer. Af Albert Rasmussen, Lolland-Falster fra 1943.
Gåbense, Årets landsby 1997, Snevinteren 1979 i Nørre Alslev,
Ingemanns jubilæum Torkilstrup kirke.

En god aften med 70 deltagere og god opbakning af bestyrelsesmedlemmerne.

Beretning ved generalforsamlingen

Vålse Medborgerhus, den 30. januar 2023

Af Kathe Torp Jensen, formand

Foreningen har nu bestået i 36 år, blev etableret den 27. januar 1987. Mange år er gået, de er gået godt med udvikling af lokalhistorien på Nordfalster.

Et godt og travlt år, med mange aktiviteter. Der har været stor interesse for deltagelse i vores arrangementer. Vort årsskrift er næsten udsolgt og antallet af medlemmer er næsten konstant, trods et naturligt frafald på 15-20 medlemmer hvert år. Aktuelt er medlemstallet på 414. Antallet har stor betydning for kontingentniveauet.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, 1 redaktionsmøde hver måned, samt deltaget i arkivets arbejdsdag den første torsdag i måneden. Samarbejdet omkring besøg af konfirmander fra Nørre Alslev sogn, 0. klasse fra Nørre Alslev skole, Åbent hus i Arkivet. 3 møder om Kløverstier i Nørre Alslev. Vilhelmsdal sensommermarked.

Udgivelse af nyhedsbreve ca. hver måned. Deltager i Arkivets åbningstid om mandagen. Har samarbejde med Dansk historisk Forening hvor to bestyrelsesmedlemmer deltog i årsmødet: Den tidlige danske arbejderbevægelse.

Årets aktiviteter illustreret med ord og fotos.

Herunder:

Den sidste torsdag i november, er den dato som fastholdes til udgivelse af vort årsskrift, og som sidste år foregik i Vålse Medborgerhus. Vi er så mange at Arkivet ikke kan rumme alle de som har skrevet artikler, korrekturlæsere og bestyrelsesmedlemmer samt medhjælpere på Arkivet. Det blev som altid nogle fornøjelige timer. Vi præsenterede et skrift i et større format. Tak for alle de anerkendende ord om dette skrift, og tak til alle som bidrager med indhold.

Årsmøde og Generalforsamlingen blev som altid afholdt den sidste mandag i januar, med mange deltagere. Tak til LC Helenerne for et lækkert kaffe/kagebord, som vi hyggede os med i pausen, inden foredraget om flyhistorien under 2. verdenskrig med udgangspunkt i den 9. april 1944. Foredragsholder Ib Walbum havde selv oplevet nogle af disse fly over Lolland, og kendte historierne i mindste detalje.

Filmaften i Torkilstrup forsamlingshus i december. Vi oplevede klip fra Gundslevmagle, Gundslev, Torkilstrup, det gamle Stubbekøbing, Skovby og Sortsø.
En hyggelig aften med 53 tilmeldte deltagere, og vi siger velkommen til de tre nye medlemmer som Foreningen fik denne aften.

Vi var 40 deltagere, som mødte på Vig-gården i november til en aften i historiens tegn. Danmarkshistorien blev præsenteret fra en lidt anderledes vinkel. På den måde som René Karpantschof [1]har beskrevet det i sit store værk:
“De stridbare danskere”. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920. En meget spændende aften, hvor der blev trukket tråde til det politiske liv på Nordfalster med Bondevennerne og relationen til Rigsdagen/ Folketinget.

Foredrag med dyrlæge Susanne Fønsskov i februar.
”Mit muntre liv blandt folk og fæ på Lolland Falster gennem knapt 40 år”. blev en sjov og meget interessant aften. Susanne fortalte på en sådan måde at deltagerne var tryllebundet, hele festsalen var fyldt til sidste plads. For første gang sang vi og uden tekst. ”Jeg ved en lærkerede”, det var en befriende oplevelse efter år uden sang ved vores arrangementer.

Tirsdag den 5. april i Vig-gården blev en spændende aften med Filmoptagelser om Ellehammer, med direktør Michael Smith-Olesen og fotograf Daniel Schulz Madsen fra Candofilm. Der blev vist klip fra de mange optagelser. Blandt de mange deltagere en slægtning til Ellehammer, nemlig den 101-årige Ellen Jørgensen, som i øvrigt har deltaget i vort arkivarbejde.

Den sidste dag i maj blev Vålse Medborgerhus fyldt til sidste plads med 125 interesserede og spørgelystne deltagere, som fik svar fra en meget engageret og interessant foredragsholder Bent Isager- Nielsen. En meget spændende aften, som gav os en viden og forståelse for opklaring af kriminalsager og politiets arbejde. Den tidligere drabschef; Bent Isager -Nielsen formåede at præsentere emnet på en meget spændende og seriøs måde.

Lions Club Helenerne sørgede for kaffe/ te med de lækre kager                        

 42 forventningsfulde deltagere fyldte bussen til sidste plads i august

”Kulturhistorie på tværs af Nordvestfalster.”

Solen skinnede og PartyKørsel.dk bragte os godt rundt i området, med den smukke natur langs vandet og igennem skove.
Der var meget at opleve og høre om. Orehoved havn med fyret og virksomheder. Livet i Vålse Vesterskov og de mange fortidsminder. Det gamle Gåbense, Vålse Vig med pumpestationen, Helene Strange og Møllebanken. Rovmordet i Resle skov, Kippinge kirke med kilden, træhesten og kongealleen. Alstrup i gamle dage med forretninger og bondegårds pensionater. Nationalmuseets udgravninger ved Sparregård. De engelske Flyvergrave i Brarup.

Alt det og meget mere blev fortalt undervejs i bussen.
Tak til Ejner Jensen, Else Marie Andersen, Margit Hansen, Margit Petersen og Jens Ove Christensen for spændende indlæg. Tak for bidrag fra bestyrelsesmedlemmer i Arkiv og Forening. Tak til PartyKørsel.dk og ikke mindst Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune for deres støtte. Dagen blev afsluttet med kaffe/te og kage fra Homemade Bakery i Nørre Alslev.

Bogpræsentationen med sognepræst Marianne Wagner [2] i august i Lokalhistorisk Arkiv blev en meget interessant og hyggelig eftermiddag. Alle stole i arkivet måtte tages i brug. Marianne Wagner fortalte om sin historiske roman, baggrunden for at skrive denne samt om romanens familie, og Danmarks historien som knytter sig til denne tid. Der var stor interesse fra tilhørerne, som var spørgelystne. Tak til Marianna Wagner og alle deltagerne som mødte frem på denne varme sommerdag.

Lørdag den 27. august var fire repræsentanter fra Arkiv og Forening til Nørre Alslev Spejdernes indvielse af de nye områder og shelters. Meget Flot område.

Den historiske 3 dages studietur til Østjylland med 31 rejselysne deltagere, blev nogle meget interessante dage. Dygtige guider ved alle destinationer og et super godt Hotel Sabro Kro, 15 km. udenfor Århus, hvor der blev serveret den dejligste mad. På sådan en historisk studietur oplever man noget andet end på egen hånd. Det var et tæt program, men det klarede alle i eget tempo. Vi havde et sanghæfte ved hånden, som blev flittigt brugt, og de fleste sange havde relation til de steder vi besøgte. For eksempel: Kirken ved Blichers hus: Jyden han er stærk og sej.

Ved Hvidsten Kro, med mindestenen over de henrettede, sang vi: En lærke letted – En meget følelsesladet oplevelse, som trak tråde tilbage til egen families oplevelser og nu til krigen i Ukraine. I Fredericia ved Den Tapre Landssoldat: Dengang jeg drog afsted.

Tak for samvær og de mange historiske oplevelser. Tak også for alle de gode tilbagemeldinger på turens tilrettelæggelse og forløb. Det bibringer motivation for tilrettelæggelse af flere ture i vort lokalhistoriske regi.

En samtale om den gamle Købmandsgård i Gåbense

På baggrund af en indbydelse deltog Ejner Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv og Kathe Torp fra Lokalhistorisk Forening. Initiativtagere: Susanne og Christian Henriksen. Udover ejerne mødte 7 deltagere, som alle enten havde boet eller havde en relation til stedet. Vi er meget taknemmelige for at blive medinddraget, og det blev også til et par timers samtale om erindringer, og vi fik mulighed for en omvisning. Alle deltagerne bidrog med deres erindringer, nogle var opvokset på stedet, andre var kommet til i ungdommen, men de havde næsten alle det til fælles at deres rod er på Nordfalster. Vi er ca. 70 år tilbage i tiden. Samtalen blev båndet.

En Søndag midt i september blev Vig-gården fyldt med 50 musikglade gæster. Det blev en sjov, festlig og interessant eftermiddag og aften med en lækker 60 ́er menu.
Stor tak til bandet SHAMROCK+, som spillede mange af de gode kendte numre fra dengang i 60 ́erne og 70 ́erne. Vi hørte om musikernes liv med musik, her med flere sjove anekdoter. Mange tak til de fire dygtige musikere for denne dejlige musikoplevelse.  Snakken gik lysteligt blandt gæsterne, og en´ fremviste ved sit bord- sine evner med servietten til blomsterkunst, andre fortalte om deres påklædning. En herre kunne fremvise en flot jakke som var skræddersyet fra omkring 100 år siden. Der blev danset, rokket på stolene og klappet i takt.

Mandag den 26. september blev Storstrømsbroen 85- års fødselsdag fejreti Torkilstrup Forsamlingshus med foredrag om byggeriet af den nye Storstrømsbro.
Civilingeniør/koordinator for besøgscenter Storstrømsbroen Ulrik Winther Blindum fortalte så spændende og informativt med mange billeder af den gamle og nye bro samt mange små filmklip. En historisk aften som satte fremtidens transport i perspektiv. Vi skal tænke på hvor centralt Nordfalsters beliggenhed er med ikke mindre end fire overfartsteder. Sådan har det altid været i de tidligere tider med søfart og pilgrimsruten fra Vadstena.

Sensommermarked på Vilhelmsdal den 1. og 2. oktober

Arkiv og Forening har igennem mange år været repræsenteret med en historisk stand. Vi har medbragt plancher, billeder til identifikation, bøger til salg m.m. Sidst men ikke mindst alle de mange gode henvendelser og spørgsmål til lokalhistorien. Vi har fået mange aftaler og rigtig mange nye medlemmer til vores Forening. Så igen i år forsøgte vi os, hvilket også blev nogle interessante og hyggelige dage. I år forsøgte vi os med vejledning, via computer, om hvordan søge oplysninger fra vort område og om slægten.

Tak til alle medlemmer for jeres støtte og deltagelse ved arrangementer.  Uden jeres støtte kunne vi ikke udgive årsskriftet eller fortsætte med alle vores aktiviteter. Vi ser frem til 2023 med en fortsat interesse og med nye spændende aktiviteter i Arkiv og Forening. Tak for det gode samarbejde med Viggården ved Rene´Hindsby, Medborgerhuset i Vålse, Torkilstrup Forsamlingshus. Grønlunds Kiosk ved Peter Antonsen, Foredragsholdere igennem året, Home Made Bakery, Party Kørsel, Fogt Rejser. Sidst men ikke mindst Kulturelt samråd i Guldborgsund kommune, Galsgård Vineri. Guldborgsund blomster, Lions Club Helenerne, Prinfo Paritas -vort trykkeri.

Medlemmerne i vores Forening er krumtappen sammen med bestyrelsesmedlemmerne i Arkiv og Forening, og de øvrige frivillige – alle disse folk gør et kæmpe arbejde, også derfor har jeg igennem snart mange år påtaget mig formandsskabet. Vi er forbundne kar med vort Arkiv og alle jer som arbejder her. Tak for dette fine samarbejde. Vi løfter i flok, alle gør det de hver især er gode til og har interesse for om det er med arkivarbejdet eller ved alle vores arrangementer.

Præsentation af bestyrelsen og frivillige som hjælper med hjemmesiden og redigering af film til fremvisning ved vore arrangementer.

Visioner / Planer

Vi har mange visioner, ikke alle overkommes, men de er gode at have som mål og inspiration. Sidste års visioner/ planer kom vi næsten i mål med.

Arbejdet med Kløverstier er fortsat i gang, vi har fremsendt en ansøgning til kommunen om økonomisk støtte, som ikke er afklaret., Dette er i samarbejde med LUNA og Spejderne i Nørre Alslev samt de næringsdrivende.

Vore vedtægter som vi skal have fremlagt om lidt.

Fremtidssikre vores hjemmeside

Fortsat arbejde med at forbedre vort nyhedsbrev

Arbejde med årsskriftet, samarbejde med Ejner Jensen som optager lokale stemmer.

Arrangementer planlagt for 2023 indtil september:

Kommende arrangementer i foråret 2023:

Nedenstående arrangementer kræver tilmelding telefonisk eller pr. mail samt betaling til Hertha Keis, husk at skrive navn ved betaling. hertha.keis@privat.dk og/eller tlf.: 23 24 37 68
Helst betaling inden arrangementet, og husk at skrive navn ved

indbetaling. MobilePay til Hertha Keis på tlf.: 23 24 37 68.

Filmaften
torsdag den 23. februar kl. 19 i Torkilstrup Forsamlingshus.
Gamle film fra Arkivets gemmer. Af Albert Rasmussen, Lolland-Falster fra 1943.

 Gåbense, Å rets landsby 1997, Snevinteren 1979 i Nørre Alslev,
Ingemanns jubilæum Torkilstrup kirke.
Entre kr. 60,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke medlemmer incl. kaffe/te og kage. Tilmeldingsfrist 16. februar.

Foredrag
tirsdag den 14. marts kl. 19 – 21.30 i Vålse Medborgerhus. Almindelige menneskers ualmindelige
livsfortællinger.
Med udgangspunkt i Cire af sine bøger vil forfatter Anne
Holm Christensen fortælle om baggrunden for bøgerne
og de metoder, hun anvender, nå r hun bå de gå r tæt på en
persons historie og tæt på tiden, den foregår i.
Anne arbejder med såvel historiske som nulevende
menneskers livsfortællinger, og hendes udgangspunkt er,
at ethvert menneskes liv er interessant at gå i dybden
med. Derfor handler foredraget ikke om kendisser, men
om helt almindelige menneskers ualmindelige liv.
Aftenen vil udover Annes fortælling indeholde historiske
billeder, lydklip, små Hilmklip og oplæsning af korte
eksempler fra bøgerne.
Der vil være mulighed for køb af forfatterens bøger.
Entre kr. 60,- for medlemmer
og kr. 100,- for ikke medlemmer incl. kaffe/te og kage.

Tilmeldingsfrist 7. marts

Foredrag
tirsdag den 25. april kl. 19 – 21.30 i Vålse Medborgerhus.
Nazisternes sidste tilOlugt i 1945 – mellem ofre og gerningsmænd
ved journalist og forfatter Hans Christian Davidsen.
Flensborg var endestation for »Rattenlinie Nord« –
nazisternes flugtrute op gennem Nordtyskland i foråret
1945. Mellem 2000 og 3000 nazister gik under jorden i
Flensborg fra maj-dagene i 1945 og fremefter.
Flere af de helt store Cisk gik i skjul i Flensborg og
omegn – blandt andre Auschwitz-kommandanten Rudolf
Hö ß, SS-rigsfører Heinrich Himmler og Goebbels
berygtede radiostemme Lord Haw-Haw.
Det var også i Flensborg, at Dö nitz-regeringen blev
arresteret af briterne. Det var på Flensborg Fjord, at
resterne af den tyske ubåds-Clåde søgte hen og endte
med at blive sænket som led i den så kaldte »Aktion Regenbogen«. Og på Cjorden blev purunge mænd henrettet for faneClugt ved militære standretter. Det tragiske og bizarre ved det hele var, at de blev dømt til døden efter den tyske slutkapitulation den 8. maj 1945.
Hans Christian Davidsen udsendte i efterå ret 2022 bogen »Nazisternes sidste tilClugt« med undertitlen »Maj 1945 i Flensborg – Mellem ofre og gerningsmænd«.
Mange danskere kender ikke til de dramatiske begivenheder, der fandt sted i Flensborg – klos op ad den dansk-tyske grænse.
Entre kr. 60,- for medlemmer
og kr. 100,- for ikke medlemmer incl. kaffe/te og kage.

Tilmeldingsfrist 18. april

Bustur – Historisk studiedag i København onsdag den 17. maj.

Afgang med bus fra
Nørre Alslev station kl. 8.00 Besøg på Frihedsmuseet kl. 10 –13.30
hvor frokosten indtages Besøg Mindelunden
kl. 14.00–17.00
hvor der drikkes eftermiddagskaffe Hjemkomst kl. ca.18.30

Pris inkl. frokost med en drikkevare, entreer, kaffe og kage:
Kr. 595,- for medlemmer og kr. 695,- for ikke medlemmer hvis plads haves.

Tilmeldingsfrist den 17. april NB! Begrænsede pladser.

Besøg på Museum Oringe
onsdag den 21. juni kl. 14 -16
Mødes på den store parkeringsplads lige før bygningerne i Oringe.
Entre kr. 60,- for medlemmer
og kr. 100,- for ikke medlemmer hvis plads haves. Egen kaffe/drikkevarer og kage kan medbringes NB! Begrænsede pladser.
Tilmeldingsfrist den 1. juni.

Udflugt med bus rundt på Nordfalster Søndag 13. august.

Vi skal opleve historiske steder i Stadager – Ønslev – Eskilstrup – Gundslev – Torkilstrup – Lillebrænde – Sortsø – Skovby – Lokalhistorisk Arkiv.
Turen tilrettelægges meget lignende turen til Nordvestfalster i 2022.

Program er under udarbejdelse.
Pris kr. 100,- inkl. bus, kaffe/te og kage som indtages i Arkivet.
Undervejs serveres drikkevarer og frugt.
Afgang kl. 12 fra Nørre Alslev stationsplads og afsluttes i Arkivet senest kl. 18.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hertha Keis, Bodil Bonde og Per Skov -alle opnåede genvalg.


[1] Rene´Karpantschof; kandidatgrad i historie og en ph.d. i sociologi.

[2] Når den stærke vogter sin gård af Marianne Wagner/22-04-22

Beretning ved Arkivets årsmøde

Vålse Medborgerhus den 30. januar 2023

Aktiviteter i Arkivet

Vi har igen åbent hver mandag fra kl. 16 -18 og efter nærmere aftale. Der er en aktivitet med frivillige, som arbejder hver mandag og torsdag for at journalisere og registrerer hvad der tilgår Arkivet. Vi har efterhånden fyldt godt op, men når der kontinuerligt følges op, og arkivalierne sættes i systemer ordnes det hele på bedste vis. Ejner Jensen, næstformand i Arkivet, har netop klaret opgaven med nye hyldemeter. Vores større fotos af steder og personer får vi også plads til når der rykkes rundt på de eksisterende på væggene – der er stadig god plads fra loft til gulv. Vi er meget taknemmelige for alt det materiale som kommer til os, også via mails – indscannet og lige til journalisering. Den første torsdag i hver måned har vi arbejdsdag, hvor man møder til forskellige praktiske opgaver eller planlægning.

Jeg kan oplyse, at vi har ca. 10.000 billeder og 2.500 arkivalier registreret på Arkiv. dk. Der har været 224 besøgende på Arkivet, 530 mails vedrørende forespørgsler om slægter, gårde, huse, erhverv m.m.

I forbindelse med registreringsarbejdet kommer der hele tiden nye oplysninger, også fra Arkiv.dk supplerende oplysninger, som er med til at styrke og udvikle såvel lokal- som nationale historie.

I november blev det bekendtgjort at det er lovligt at offentlige gruppebilleder der er over 20 år gamle uden at anvende samtykke modellen (tidligere 70 år), der i arkivsammenhænge er nærmest fuldkommen uanvendelig.

Vi kan nævne et besøg fra TV øst -radio, som modtog oplysninger fra Arkivets store samling af arkivalier fra 2. Verdenskrig. Det blev senere sendt som Podcasts, hvor emnet var nedkastninger på Nordfalster.  En efterkommer, af dansk -amerikaneren Rasmus Hansen, besøgte Arkivet helt fra Fyn, og fik mange oplysninger med hjem om Rasmus Hansens liv som startede i Vester Kippinge og fortsatte i Grayland U.S.A. hvor han etablerede en hel by med firmaer indenfor træindustrien. Arkivet har modtaget to store afleveringer med slægtsoptegnelser og billeder fra Skovby, Eskilstrup, Nørre Vedby og Skerne. Har modtaget de sidste optegnelser fra Corona pandemien fra Henning Vest, en stor tak herfor, disse er interessante nu, og vil få en endnu større betydning om mange år. Vi har modtaget materiale fra Nørre Alslevs venskabsby i Arnsbrøk i Tyskland. I forbindelse med salg af det gamle færgehus i Gåbense har den tidligere ejer afleveret et meget spændende materiale.

Flere medarbejdere deltog i LASA´s udflugt til Lolland hvor man blandt andet oplevede udstillingen LOLA på Stiftsmuseet, som går 5- 6000 år tilbage i tiden – genskabt med fiktion, og man oplevede Femern projektet.

Der har været holdt kurser i scanning af billeder samt on line kurser, temaer om jura og foreningsarbejde.

3 personer deltog i SLA ´s årsmøde. (sammenslutningen af arkiver) i Middelfart. Emnet var meget aktuelt om Klimaforandringer.

Åbent arkiv i november giver os mulighed for at fremvise Arkivet og fortælle om vort arbejde og hvad vi kan tilbyde.

Dorte Hedegård udtræder af Arkivets bestyrelse, vi takker Dorte for hendes indsats og samarbejdet. Vi er selvsupplerende og vi er i gang med en kontakt som kan indtræde i bestyrelsen.

Præsentation af bestyrelsen og en tak: 

Jeg vil gerne takke Foreningen for den støtte som de yder Arkivet både arbejdsmæssigt og økonomisk. Uden jeres hjælp i det daglige arkivarbejde ville være svært at klare. Tak til jer alle sammen.

Jeg vil slutte med at alt registreringsarbejde er kernen i Arkivets eksistens. Lokalarkivet lever nemlig af tillid fra lokalsamfundet og på den måde kan vi fortsætte med at indsamle og formidle nutidens lokalhistorie. Tak til alle som bidrager hertil.

Tak til alle tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv, herunder de frivillige Grethe Daugaard, Henrik Nielsen, Leif Petersen og Hans Mølsted Jørgensen, og alle bestyrelsesmedlemmer.

Tak for jeres fortsatte store interesse og gode hjælp med at værne om det lokalhistoriske materiale fra Nordfalster.

Else Marie Andersen

SENSOMMER MARKED PÅ VILHELMSDAL

Sensommermarkedet forløb rigtig godt for vort Arkiv og Forening. Mange besøgte vores stand, fik vejledning, kikkede på plancher med de gamle butikker fra vort område, og hjalp os med identifikation af fotos.
Vi fik nye medlemmer og der blev også solgt historiske bøger.
Tak for den store interesse!

STORSTRØMSBROENS 85-ÅRS FØDSELSDAG

Mandag 26. september kl. 19-21.30. Torkilstrup Forsamlingshus.

Vi fejrede den gamle Storstrømsbroen 85 års fødselsdag med et foredrag om den nye bro.
Vi har været meget  heldige at få besøg af en meget dygtig foredragsholder, civilingeniør/koordinator for besøgscenter Storstrømsbroen: Ulrik Winther Blindum.

Det blev vist filmklip, også fra indvielsen af den gamle bro.

 

Levende musik – 60’er fest med Shamrock+ i Vig-gaarden

Søndag den 11. september blev Vig-gaarden fyldt med 50 musikglæde gæster. Det blev en sjov, festlig og interessant eftermiddag og aften med en lækker 60´er menu.
Stor tak til bandet SHAMROCK+, som spillede mange af de gode kendte numre fra dengang i 60´erne og 70´erne. Vi hørte om musikernes liv med musik, her med flere sjove anekdoter. Mange tak til de fire dygtige musikere for denne dejlige musikoplevelse.

Snakken gik lystigt blandt gæsterne, og én fremviste
ved sit bord sine evner med servietten til
blomsterkunst, andre fortalte om deres påklædning.
Tænk – en herre bar en flot jakke, som var omkring 100 år.
Der blev også danset og klappet i takt.

Tak til Kulturelt Samråd for økonomisk støtte.