Besøg på Dagcenteret i Nørre Alslev

Lokalhistorisk Arkiv og Forening besøgte dagcenteret i Nørre Alslev i april.

Der blev fortalt om det historiske arbejde, om arkivalier og arrangementer. Derudover årsskriftet og Kathe Torp fortalte lidt om sin bog om oldemoderen Pauline Spur fra Vålse.

Steffen Jørgensen viste en del billeder fra lokalområdet af butikker og erhverv. Det gav anledning til samtale og var en succes . En stor interesse som derfor bør gentages.