Storstrømsbroen 80 år

Storstrømsbroen 80 år
24. september – Falstria

Arkiv og Forening deltog med en billedshow om Storstrømsbroens historie. Vi har også delt ca. 170 A4 ark med broens historie. Arrangementet var et samarbejde med Orehoved Beboerforening og Nordvestfalsters Pastorat.