FEJRING AF 100+1 ÅRET FOR GENFORENING MED ERIK GRIP

Endelig blev det muligt for ca. 100 personer at fejre 100 (nu +1) året for genforening i Vålse Medborgerhuset.

Visesangeren Erik Grip sang egne sange og fortalte om sin mødrene slægt fra Vålse. Erik Grips oldefar boede i Vålse og var en national mand, som rejste en genforeningssten i sin have, netop den 25. juli 1920. Derfor afholdtes arrangementet i Vålse.

Lokalhistorisk Forenings formand, Kathe Torp, fortalte hvorfor også på Nordfalster er genforeningen af betydning.

Mag. art. i historie Adam Wagner præsenterede en kort men indholdsrige opsummering af Sønderjyllands historie og baggrunden for genforeningen.

Joseph Gallacher akkompagnerede på klaver til fællessang.

En stor overraskelse for Erik Grip var at få foræret et sybord lavet af hans oldefar! Doneret af et oldebarn hvis forfædre var nabo til Erik Grips oldefar (Jes Thorbjørn Pedersen) som via Foreningen fandt vejen  til Erik Grip.

Dagen sluttede med kaffe og diverse kage fra det Sønderjyske kagebord leveret af Keisergården.

Der var amerikansk lotteri hvor gaverne var sponsorerede af lokale erhvervsdrivende og andre.

Selv solen skinnede igennem mens vi var der. Alt i alt en god måde at også fejre vi er i gang med vores arrangementer igen.

Arrangementet var støttet af Kulturelt Samråd Guldborgsund.