FORTÆLLINGER OM JACOB CHRISTIAN HANSEN-ELLEHAMMER

Tirsdag den 5. april kl. 19.00-21.30 i Vig-gaarden.

En spændende aften med direktør Michael Smith-Olesen og fotograf Daniel Schulz Madsen fra Candofilm.  Der blev vist klip fra de mange optagelser. Vi henviser endvidere til vores årsskriftet hvori flere har indlæg om Jakob Ellehammer. Filmen kan ses ved at Google TV øst og søge i deres arkiv.
65 deltagere mødte op til foredraget, heri blandt en slægtning til Ellehammer, nemlig den 101 årige Ellen Jørgensen, som i øvrigt har deltaget i  vort arkivarbejde. Tak til alle for I kom og medvirkede til en god aften. Tak til Viggården for dejlig kaffe -kage og hyggelig opdækning.