Købmandsgården i Gåbense med optagelse på bånd

Gruppeinterview onsdag 7. september.

På baggrund af en indbydelse til at deltage i en sammenkomst mødte Ejner Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv og Kathe Torp fra Lokalhistorisk Forening.
Initiativtagere: Susanne og Christian Henriksen, som købte Købmandsgården.
Susanne kendte og havde talt med Flere, som tidligere havde boet i ejendommen, og derfor havde lyst til et gensyn. Udover ejerne mødte 7 deltagere som alle enten havde boet eller havde en relation til stedet.
Vi er meget taknemmelige for at blive medinddraget, og det blev også til et par timers samtale om erindringer, og vi Fik mulighed for en omvisning, som skabte meget snak om kan du huske; og der stod engang, og se det er stadig det samme gulvtæppe i et af værelserne og meget mere.
Alle deltagerne bidrog med deres oplevelser, nogle var opvokset på stedet, andre var kommet til i ungdommen, men de havde næsten alle det til fælles at deres rod er på Nordfalster. Vi er ca. 70 år tilbage i tiden, for nogle lidt mere og andre lidt mindre. Men det der kendetegnede interviewet var deres beretninger om en
barndom med leg på gaden i Gåbense, på Fiskerpladsen, på Færgegården med at hjælpe til ved landbruget og med at passe dyrene.
Skolegangen i Nyskolen, som ikke lå langt fra hjemmet, og
senere i de større klasser blev det centralskolen i Nørre
Vedby.
Det blev et interview præget af mange erindringer, som
man spontant huskede eller kom til at mindes ved at høre
andre fortælle eller se de autentiske lokaler i den store
Købmandsgård.
Der var også medbragte private fotos.
Vi siger tak for at få denne mulighed for deltagelse og
optagelse til glæde for lokalhistorien.