POUL JOACHIM STENDER I VIG-GAARDEN

Vi havde en meget interessant aften den 5. marts med præst og foredragsholder Poul Joachim Stender. Et lidt tungt emne med titlen: Livet er forordet til døden, for vi vil så gerne blive her lidt længere. Men en dag er det slut, og vi ved ikke hvornår …. Det blev præsenteret på en sådan god og involverende måde, at vi blev grebet af ordene og stemningen. Vi kom langt omkring emnet, som også relateres til lokalhistorien, idet den personlige historie også er lokalhistorie. Der var en stor tilslutning på 70 deltagere. Foredragsholderen syntes også om aftenen med spørgelystne deltagere.