Pengegave til Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster

Arkivet har sidste uge fået overført kr. 3.000,- fra den nu opløste Hjælpe- og alderdomskasse for Ønslev-Eskilstrup sogne.

Foreningen som oprindeligt er stiftet tilbage i 1878 med det formål at støtte deres ældre medlemmer med gaver.
Det har imidlertid været en udfordring at hverve nye medlemmer, og derfor blev det på den ordinære generalforsamling og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling i november 2020 besluttet at nedlægge foreningen, og fordele foreningens midler til velgørende formål i Guldborgsund Kommune.

En stor tak skal lyde herfra!