Beretning ved Arkivets årsmøde

Vålse Medborgerhus den 30. januar 2023

Aktiviteter i Arkivet

Vi har igen åbent hver mandag fra kl. 16 -18 og efter nærmere aftale. Der er en aktivitet med frivillige, som arbejder hver mandag og torsdag for at journalisere og registrerer hvad der tilgår Arkivet. Vi har efterhånden fyldt godt op, men når der kontinuerligt følges op, og arkivalierne sættes i systemer ordnes det hele på bedste vis. Ejner Jensen, næstformand i Arkivet, har netop klaret opgaven med nye hyldemeter. Vores større fotos af steder og personer får vi også plads til når der rykkes rundt på de eksisterende på væggene – der er stadig god plads fra loft til gulv. Vi er meget taknemmelige for alt det materiale som kommer til os, også via mails – indscannet og lige til journalisering. Den første torsdag i hver måned har vi arbejdsdag, hvor man møder til forskellige praktiske opgaver eller planlægning.

Jeg kan oplyse, at vi har ca. 10.000 billeder og 2.500 arkivalier registreret på Arkiv. dk. Der har været 224 besøgende på Arkivet, 530 mails vedrørende forespørgsler om slægter, gårde, huse, erhverv m.m.

I forbindelse med registreringsarbejdet kommer der hele tiden nye oplysninger, også fra Arkiv.dk supplerende oplysninger, som er med til at styrke og udvikle såvel lokal- som nationale historie.

I november blev det bekendtgjort at det er lovligt at offentlige gruppebilleder der er over 20 år gamle uden at anvende samtykke modellen (tidligere 70 år), der i arkivsammenhænge er nærmest fuldkommen uanvendelig.

Vi kan nævne et besøg fra TV øst -radio, som modtog oplysninger fra Arkivets store samling af arkivalier fra 2. Verdenskrig. Det blev senere sendt som Podcasts, hvor emnet var nedkastninger på Nordfalster.  En efterkommer, af dansk -amerikaneren Rasmus Hansen, besøgte Arkivet helt fra Fyn, og fik mange oplysninger med hjem om Rasmus Hansens liv som startede i Vester Kippinge og fortsatte i Grayland U.S.A. hvor han etablerede en hel by med firmaer indenfor træindustrien. Arkivet har modtaget to store afleveringer med slægtsoptegnelser og billeder fra Skovby, Eskilstrup, Nørre Vedby og Skerne. Har modtaget de sidste optegnelser fra Corona pandemien fra Henning Vest, en stor tak herfor, disse er interessante nu, og vil få en endnu større betydning om mange år. Vi har modtaget materiale fra Nørre Alslevs venskabsby i Arnsbrøk i Tyskland. I forbindelse med salg af det gamle færgehus i Gåbense har den tidligere ejer afleveret et meget spændende materiale.

Flere medarbejdere deltog i LASA´s udflugt til Lolland hvor man blandt andet oplevede udstillingen LOLA på Stiftsmuseet, som går 5- 6000 år tilbage i tiden – genskabt med fiktion, og man oplevede Femern projektet.

Der har været holdt kurser i scanning af billeder samt on line kurser, temaer om jura og foreningsarbejde.

3 personer deltog i SLA ´s årsmøde. (sammenslutningen af arkiver) i Middelfart. Emnet var meget aktuelt om Klimaforandringer.

Åbent arkiv i november giver os mulighed for at fremvise Arkivet og fortælle om vort arbejde og hvad vi kan tilbyde.

Dorte Hedegård udtræder af Arkivets bestyrelse, vi takker Dorte for hendes indsats og samarbejdet. Vi er selvsupplerende og vi er i gang med en kontakt som kan indtræde i bestyrelsen.

Præsentation af bestyrelsen og en tak: 

Jeg vil gerne takke Foreningen for den støtte som de yder Arkivet både arbejdsmæssigt og økonomisk. Uden jeres hjælp i det daglige arkivarbejde ville være svært at klare. Tak til jer alle sammen.

Jeg vil slutte med at alt registreringsarbejde er kernen i Arkivets eksistens. Lokalarkivet lever nemlig af tillid fra lokalsamfundet og på den måde kan vi fortsætte med at indsamle og formidle nutidens lokalhistorie. Tak til alle som bidrager hertil.

Tak til alle tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv, herunder de frivillige Grethe Daugaard, Henrik Nielsen, Leif Petersen og Hans Mølsted Jørgensen, og alle bestyrelsesmedlemmer.

Tak for jeres fortsatte store interesse og gode hjælp med at værne om det lokalhistoriske materiale fra Nordfalster.

Else Marie Andersen