Beretning ved generalforsamlingen

Vålse Medborgerhus, den 30. januar 2023

Af Kathe Torp Jensen, formand

Foreningen har nu bestået i 36 år, blev etableret den 27. januar 1987. Mange år er gået, de er gået godt med udvikling af lokalhistorien på Nordfalster.

Et godt og travlt år, med mange aktiviteter. Der har været stor interesse for deltagelse i vores arrangementer. Vort årsskrift er næsten udsolgt og antallet af medlemmer er næsten konstant, trods et naturligt frafald på 15-20 medlemmer hvert år. Aktuelt er medlemstallet på 414. Antallet har stor betydning for kontingentniveauet.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, 1 redaktionsmøde hver måned, samt deltaget i arkivets arbejdsdag den første torsdag i måneden. Samarbejdet omkring besøg af konfirmander fra Nørre Alslev sogn, 0. klasse fra Nørre Alslev skole, Åbent hus i Arkivet. 3 møder om Kløverstier i Nørre Alslev. Vilhelmsdal sensommermarked.

Udgivelse af nyhedsbreve ca. hver måned. Deltager i Arkivets åbningstid om mandagen. Har samarbejde med Dansk historisk Forening hvor to bestyrelsesmedlemmer deltog i årsmødet: Den tidlige danske arbejderbevægelse.

Årets aktiviteter illustreret med ord og fotos.

Herunder:

Den sidste torsdag i november, er den dato som fastholdes til udgivelse af vort årsskrift, og som sidste år foregik i Vålse Medborgerhus. Vi er så mange at Arkivet ikke kan rumme alle de som har skrevet artikler, korrekturlæsere og bestyrelsesmedlemmer samt medhjælpere på Arkivet. Det blev som altid nogle fornøjelige timer. Vi præsenterede et skrift i et større format. Tak for alle de anerkendende ord om dette skrift, og tak til alle som bidrager med indhold.

Årsmøde og Generalforsamlingen blev som altid afholdt den sidste mandag i januar, med mange deltagere. Tak til LC Helenerne for et lækkert kaffe/kagebord, som vi hyggede os med i pausen, inden foredraget om flyhistorien under 2. verdenskrig med udgangspunkt i den 9. april 1944. Foredragsholder Ib Walbum havde selv oplevet nogle af disse fly over Lolland, og kendte historierne i mindste detalje.

Filmaften i Torkilstrup forsamlingshus i december. Vi oplevede klip fra Gundslevmagle, Gundslev, Torkilstrup, det gamle Stubbekøbing, Skovby og Sortsø.
En hyggelig aften med 53 tilmeldte deltagere, og vi siger velkommen til de tre nye medlemmer som Foreningen fik denne aften.

Vi var 40 deltagere, som mødte på Vig-gården i november til en aften i historiens tegn. Danmarkshistorien blev præsenteret fra en lidt anderledes vinkel. På den måde som René Karpantschof [1]har beskrevet det i sit store værk:
“De stridbare danskere”. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920. En meget spændende aften, hvor der blev trukket tråde til det politiske liv på Nordfalster med Bondevennerne og relationen til Rigsdagen/ Folketinget.

Foredrag med dyrlæge Susanne Fønsskov i februar.
”Mit muntre liv blandt folk og fæ på Lolland Falster gennem knapt 40 år”. blev en sjov og meget interessant aften. Susanne fortalte på en sådan måde at deltagerne var tryllebundet, hele festsalen var fyldt til sidste plads. For første gang sang vi og uden tekst. ”Jeg ved en lærkerede”, det var en befriende oplevelse efter år uden sang ved vores arrangementer.

Tirsdag den 5. april i Vig-gården blev en spændende aften med Filmoptagelser om Ellehammer, med direktør Michael Smith-Olesen og fotograf Daniel Schulz Madsen fra Candofilm. Der blev vist klip fra de mange optagelser. Blandt de mange deltagere en slægtning til Ellehammer, nemlig den 101-årige Ellen Jørgensen, som i øvrigt har deltaget i vort arkivarbejde.

Den sidste dag i maj blev Vålse Medborgerhus fyldt til sidste plads med 125 interesserede og spørgelystne deltagere, som fik svar fra en meget engageret og interessant foredragsholder Bent Isager- Nielsen. En meget spændende aften, som gav os en viden og forståelse for opklaring af kriminalsager og politiets arbejde. Den tidligere drabschef; Bent Isager -Nielsen formåede at præsentere emnet på en meget spændende og seriøs måde.

Lions Club Helenerne sørgede for kaffe/ te med de lækre kager                        

 42 forventningsfulde deltagere fyldte bussen til sidste plads i august

”Kulturhistorie på tværs af Nordvestfalster.”

Solen skinnede og PartyKørsel.dk bragte os godt rundt i området, med den smukke natur langs vandet og igennem skove.
Der var meget at opleve og høre om. Orehoved havn med fyret og virksomheder. Livet i Vålse Vesterskov og de mange fortidsminder. Det gamle Gåbense, Vålse Vig med pumpestationen, Helene Strange og Møllebanken. Rovmordet i Resle skov, Kippinge kirke med kilden, træhesten og kongealleen. Alstrup i gamle dage med forretninger og bondegårds pensionater. Nationalmuseets udgravninger ved Sparregård. De engelske Flyvergrave i Brarup.

Alt det og meget mere blev fortalt undervejs i bussen.
Tak til Ejner Jensen, Else Marie Andersen, Margit Hansen, Margit Petersen og Jens Ove Christensen for spændende indlæg. Tak for bidrag fra bestyrelsesmedlemmer i Arkiv og Forening. Tak til PartyKørsel.dk og ikke mindst Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune for deres støtte. Dagen blev afsluttet med kaffe/te og kage fra Homemade Bakery i Nørre Alslev.

Bogpræsentationen med sognepræst Marianne Wagner [2] i august i Lokalhistorisk Arkiv blev en meget interessant og hyggelig eftermiddag. Alle stole i arkivet måtte tages i brug. Marianne Wagner fortalte om sin historiske roman, baggrunden for at skrive denne samt om romanens familie, og Danmarks historien som knytter sig til denne tid. Der var stor interesse fra tilhørerne, som var spørgelystne. Tak til Marianna Wagner og alle deltagerne som mødte frem på denne varme sommerdag.

Lørdag den 27. august var fire repræsentanter fra Arkiv og Forening til Nørre Alslev Spejdernes indvielse af de nye områder og shelters. Meget Flot område.

Den historiske 3 dages studietur til Østjylland med 31 rejselysne deltagere, blev nogle meget interessante dage. Dygtige guider ved alle destinationer og et super godt Hotel Sabro Kro, 15 km. udenfor Århus, hvor der blev serveret den dejligste mad. På sådan en historisk studietur oplever man noget andet end på egen hånd. Det var et tæt program, men det klarede alle i eget tempo. Vi havde et sanghæfte ved hånden, som blev flittigt brugt, og de fleste sange havde relation til de steder vi besøgte. For eksempel: Kirken ved Blichers hus: Jyden han er stærk og sej.

Ved Hvidsten Kro, med mindestenen over de henrettede, sang vi: En lærke letted – En meget følelsesladet oplevelse, som trak tråde tilbage til egen families oplevelser og nu til krigen i Ukraine. I Fredericia ved Den Tapre Landssoldat: Dengang jeg drog afsted.

Tak for samvær og de mange historiske oplevelser. Tak også for alle de gode tilbagemeldinger på turens tilrettelæggelse og forløb. Det bibringer motivation for tilrettelæggelse af flere ture i vort lokalhistoriske regi.

En samtale om den gamle Købmandsgård i Gåbense

På baggrund af en indbydelse deltog Ejner Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv og Kathe Torp fra Lokalhistorisk Forening. Initiativtagere: Susanne og Christian Henriksen. Udover ejerne mødte 7 deltagere, som alle enten havde boet eller havde en relation til stedet. Vi er meget taknemmelige for at blive medinddraget, og det blev også til et par timers samtale om erindringer, og vi fik mulighed for en omvisning. Alle deltagerne bidrog med deres erindringer, nogle var opvokset på stedet, andre var kommet til i ungdommen, men de havde næsten alle det til fælles at deres rod er på Nordfalster. Vi er ca. 70 år tilbage i tiden. Samtalen blev båndet.

En Søndag midt i september blev Vig-gården fyldt med 50 musikglade gæster. Det blev en sjov, festlig og interessant eftermiddag og aften med en lækker 60 ́er menu.
Stor tak til bandet SHAMROCK+, som spillede mange af de gode kendte numre fra dengang i 60 ́erne og 70 ́erne. Vi hørte om musikernes liv med musik, her med flere sjove anekdoter. Mange tak til de fire dygtige musikere for denne dejlige musikoplevelse.  Snakken gik lysteligt blandt gæsterne, og en´ fremviste ved sit bord- sine evner med servietten til blomsterkunst, andre fortalte om deres påklædning. En herre kunne fremvise en flot jakke som var skræddersyet fra omkring 100 år siden. Der blev danset, rokket på stolene og klappet i takt.

Mandag den 26. september blev Storstrømsbroen 85- års fødselsdag fejreti Torkilstrup Forsamlingshus med foredrag om byggeriet af den nye Storstrømsbro.
Civilingeniør/koordinator for besøgscenter Storstrømsbroen Ulrik Winther Blindum fortalte så spændende og informativt med mange billeder af den gamle og nye bro samt mange små filmklip. En historisk aften som satte fremtidens transport i perspektiv. Vi skal tænke på hvor centralt Nordfalsters beliggenhed er med ikke mindre end fire overfartsteder. Sådan har det altid været i de tidligere tider med søfart og pilgrimsruten fra Vadstena.

Sensommermarked på Vilhelmsdal den 1. og 2. oktober

Arkiv og Forening har igennem mange år været repræsenteret med en historisk stand. Vi har medbragt plancher, billeder til identifikation, bøger til salg m.m. Sidst men ikke mindst alle de mange gode henvendelser og spørgsmål til lokalhistorien. Vi har fået mange aftaler og rigtig mange nye medlemmer til vores Forening. Så igen i år forsøgte vi os, hvilket også blev nogle interessante og hyggelige dage. I år forsøgte vi os med vejledning, via computer, om hvordan søge oplysninger fra vort område og om slægten.

Tak til alle medlemmer for jeres støtte og deltagelse ved arrangementer.  Uden jeres støtte kunne vi ikke udgive årsskriftet eller fortsætte med alle vores aktiviteter. Vi ser frem til 2023 med en fortsat interesse og med nye spændende aktiviteter i Arkiv og Forening. Tak for det gode samarbejde med Viggården ved Rene´Hindsby, Medborgerhuset i Vålse, Torkilstrup Forsamlingshus. Grønlunds Kiosk ved Peter Antonsen, Foredragsholdere igennem året, Home Made Bakery, Party Kørsel, Fogt Rejser. Sidst men ikke mindst Kulturelt samråd i Guldborgsund kommune, Galsgård Vineri. Guldborgsund blomster, Lions Club Helenerne, Prinfo Paritas -vort trykkeri.

Medlemmerne i vores Forening er krumtappen sammen med bestyrelsesmedlemmerne i Arkiv og Forening, og de øvrige frivillige – alle disse folk gør et kæmpe arbejde, også derfor har jeg igennem snart mange år påtaget mig formandsskabet. Vi er forbundne kar med vort Arkiv og alle jer som arbejder her. Tak for dette fine samarbejde. Vi løfter i flok, alle gør det de hver især er gode til og har interesse for om det er med arkivarbejdet eller ved alle vores arrangementer.

Præsentation af bestyrelsen og frivillige som hjælper med hjemmesiden og redigering af film til fremvisning ved vore arrangementer.

Visioner / Planer

Vi har mange visioner, ikke alle overkommes, men de er gode at have som mål og inspiration. Sidste års visioner/ planer kom vi næsten i mål med.

Arbejdet med Kløverstier er fortsat i gang, vi har fremsendt en ansøgning til kommunen om økonomisk støtte, som ikke er afklaret., Dette er i samarbejde med LUNA og Spejderne i Nørre Alslev samt de næringsdrivende.

Vore vedtægter som vi skal have fremlagt om lidt.

Fremtidssikre vores hjemmeside

Fortsat arbejde med at forbedre vort nyhedsbrev

Arbejde med årsskriftet, samarbejde med Ejner Jensen som optager lokale stemmer.

Arrangementer planlagt for 2023 indtil september:

Kommende arrangementer i foråret 2023:

Nedenstående arrangementer kræver tilmelding telefonisk eller pr. mail samt betaling til Hertha Keis, husk at skrive navn ved betaling. hertha.keis@privat.dk og/eller tlf.: 23 24 37 68
Helst betaling inden arrangementet, og husk at skrive navn ved

indbetaling. MobilePay til Hertha Keis på tlf.: 23 24 37 68.

Filmaften
torsdag den 23. februar kl. 19 i Torkilstrup Forsamlingshus.
Gamle film fra Arkivets gemmer. Af Albert Rasmussen, Lolland-Falster fra 1943.

 Gåbense, Å rets landsby 1997, Snevinteren 1979 i Nørre Alslev,
Ingemanns jubilæum Torkilstrup kirke.
Entre kr. 60,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke medlemmer incl. kaffe/te og kage. Tilmeldingsfrist 16. februar.

Foredrag
tirsdag den 14. marts kl. 19 – 21.30 i Vålse Medborgerhus. Almindelige menneskers ualmindelige
livsfortællinger.
Med udgangspunkt i Cire af sine bøger vil forfatter Anne
Holm Christensen fortælle om baggrunden for bøgerne
og de metoder, hun anvender, nå r hun bå de gå r tæt på en
persons historie og tæt på tiden, den foregår i.
Anne arbejder med såvel historiske som nulevende
menneskers livsfortællinger, og hendes udgangspunkt er,
at ethvert menneskes liv er interessant at gå i dybden
med. Derfor handler foredraget ikke om kendisser, men
om helt almindelige menneskers ualmindelige liv.
Aftenen vil udover Annes fortælling indeholde historiske
billeder, lydklip, små Hilmklip og oplæsning af korte
eksempler fra bøgerne.
Der vil være mulighed for køb af forfatterens bøger.
Entre kr. 60,- for medlemmer
og kr. 100,- for ikke medlemmer incl. kaffe/te og kage.

Tilmeldingsfrist 7. marts

Foredrag
tirsdag den 25. april kl. 19 – 21.30 i Vålse Medborgerhus.
Nazisternes sidste tilOlugt i 1945 – mellem ofre og gerningsmænd
ved journalist og forfatter Hans Christian Davidsen.
Flensborg var endestation for »Rattenlinie Nord« –
nazisternes flugtrute op gennem Nordtyskland i foråret
1945. Mellem 2000 og 3000 nazister gik under jorden i
Flensborg fra maj-dagene i 1945 og fremefter.
Flere af de helt store Cisk gik i skjul i Flensborg og
omegn – blandt andre Auschwitz-kommandanten Rudolf
Hö ß, SS-rigsfører Heinrich Himmler og Goebbels
berygtede radiostemme Lord Haw-Haw.
Det var også i Flensborg, at Dö nitz-regeringen blev
arresteret af briterne. Det var på Flensborg Fjord, at
resterne af den tyske ubåds-Clåde søgte hen og endte
med at blive sænket som led i den så kaldte »Aktion Regenbogen«. Og på Cjorden blev purunge mænd henrettet for faneClugt ved militære standretter. Det tragiske og bizarre ved det hele var, at de blev dømt til døden efter den tyske slutkapitulation den 8. maj 1945.
Hans Christian Davidsen udsendte i efterå ret 2022 bogen »Nazisternes sidste tilClugt« med undertitlen »Maj 1945 i Flensborg – Mellem ofre og gerningsmænd«.
Mange danskere kender ikke til de dramatiske begivenheder, der fandt sted i Flensborg – klos op ad den dansk-tyske grænse.
Entre kr. 60,- for medlemmer
og kr. 100,- for ikke medlemmer incl. kaffe/te og kage.

Tilmeldingsfrist 18. april

Bustur – Historisk studiedag i København onsdag den 17. maj.

Afgang med bus fra
Nørre Alslev station kl. 8.00 Besøg på Frihedsmuseet kl. 10 –13.30
hvor frokosten indtages Besøg Mindelunden
kl. 14.00–17.00
hvor der drikkes eftermiddagskaffe Hjemkomst kl. ca.18.30

Pris inkl. frokost med en drikkevare, entreer, kaffe og kage:
Kr. 595,- for medlemmer og kr. 695,- for ikke medlemmer hvis plads haves.

Tilmeldingsfrist den 17. april NB! Begrænsede pladser.

Besøg på Museum Oringe
onsdag den 21. juni kl. 14 -16
Mødes på den store parkeringsplads lige før bygningerne i Oringe.
Entre kr. 60,- for medlemmer
og kr. 100,- for ikke medlemmer hvis plads haves. Egen kaffe/drikkevarer og kage kan medbringes NB! Begrænsede pladser.
Tilmeldingsfrist den 1. juni.

Udflugt med bus rundt på Nordfalster Søndag 13. august.

Vi skal opleve historiske steder i Stadager – Ønslev – Eskilstrup – Gundslev – Torkilstrup – Lillebrænde – Sortsø – Skovby – Lokalhistorisk Arkiv.
Turen tilrettelægges meget lignende turen til Nordvestfalster i 2022.

Program er under udarbejdelse.
Pris kr. 100,- inkl. bus, kaffe/te og kage som indtages i Arkivet.
Undervejs serveres drikkevarer og frugt.
Afgang kl. 12 fra Nørre Alslev stationsplads og afsluttes i Arkivet senest kl. 18.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hertha Keis, Bodil Bonde og Per Skov -alle opnåede genvalg.


[1] Rene´Karpantschof; kandidatgrad i historie og en ph.d. i sociologi.

[2] Når den stærke vogter sin gård af Marianne Wagner/22-04-22